Bezpieczna nawierzchnia

Budujemy bezpieczną nawierzchnią aby chronić użytkowników w przypadku upadku z urządzeń zabawowych. Poziom bezpieczeństwa jest określony za pomocą dwóch międzynarodowych norm: EN1176 i EN1177. Norma EN1176 określa ogólne wymogi bezpieczeństwa urządzeń zabawowych. Ta norma określa jak ustalić do każdy urządzenie zabawowy jego wysokość upadku, tj. z najwyższy poziom upadku, z której użytkownik może spaść przy normalnego użytku urządzenia. Ta wysokość upadku określa minimalna parametr wysokość upadku (HIC), który musi osiągnąć nawierzchni w określonym obszaru dookoła tej urządzenia.

EN1177 ustali sposób ustalenia HIC. Do dokładnego ustalenia HIC w nawierzchni potrzebny są pomiary z specjalistyczna urządzenia. Te pomiary są z reguły robią w laboratorium, ale można ich również wykonać na placu zabaw, na przykład jako element odbioru placu zabaw, lub jeżeli po czasie pojawiają się pytanie dot. osiągnięcia nawierzchni. Jest kilka akredytowanych firm w Polsce, które wykonują takie badanie "na żywo".

Aby ustalić potrzebny grubość nawierzchni, potrzebny są kilka informacji: pierwsze to wysokość upadku urządzenia zabawowe. Znajduje się ta informacji z reguły w karcie techniczny urządzenia. Tam też znajduje się informacji dot. strefa bezpieczeństwa: jest to obszar, gdzie musi się znaleźć nawierzchnia spełniające normy. Dodatkowo jest potrzebny informacje od producenta nawierzchnia: przy jaki grubość osiągamy jaki wysokość upadku. 

Dokładne projektowanie nawierzchni bezpiecznej na placu jest praca specjalistyczna. Niestety nawet architekci robią regularnie błędy przy projektowanie placów zabaw. Dlatego radzimy szukać pomocy u specjalista, które ma wieloletnie doświadczenie w projektowanie placów zabaw.

Dla nawierzchnie z materiałów sztucznych (guma, sztuczna trawa, maty przerostowe), producent musi robić badanie zgodności i przedstawić wysokość HIC dla każdy oferowana grubość nawierzchni. Dla naturalne materiały sypkie (piasek, kora, trawa) norma EN1176 przyjmuje następujące wysokości upadku:

 

 Materiał
Opis Grubość minimalna nawierzchni
Minimalna wysokość upadku
z urządzenia
  mm mm mm
Beton/kamień/asfalt   -

≤ 600 (EN1176)

≤ 1000 (EN16630)

Gleba    

≤ 1000 (EN1176)

≤ 1200 (EN11630)

  Darń    -

≤ 1000 (EN1176)

≤ 1500 (EN11630)

  Kora wielkość ziarna od 20 do 80 200 + 100 na przemieszczenia ≤ 2000
300 + 100 na przemieszczenia ≤ 3000
  Wióry/zrębki wielkość ziarna od 5 do 30 200 + 100 na przemieszczenia ≤ 2000
300 + 100 na przemieszczenia ≤ 3000
  Piasek lub żwir wielkość ziarna od 0,2 do 8 200 + 100 na przemieszczenia ≤ 2000
300 + 100 na przemieszczenia ≤ 3000
  Inne materiały i inne grubości wg badania zgodnie z EN 1177  krytyczna wysokość upadku wg badania

 

Należy wracać uwagę na grubość nawierzchni w przypadku materiały sypkie. Jeżeli chcemy osiągnąć wysokość upadku do 3 metrów w piasku, to nie wystarczy wykop 30 cm i w nim wrzucić piasek. Ten wykop musi być 40 cm aby pozwolić na przemieszczenia się piasek: nigdy nie będzie idealnie równy. Również należy regularnie uzupełnić piasek aby utrzymać ten poziom 40 cm. Wiele właścicieli placów zabaw zapominają o taki konieczność, a to oznacza często, że plac zabaw po krótkim czasie już nie spełnia normy.

Inne materiały też należy utrzymać. Znane problemy są z nawierzchnią gumową obok piaskownicy. Piasek z piaskownicy wypada i powoli siąka do porowata nawierzchnia z granulatu. Po czasie ta nawierzchnia straci częściowo swoje umiejętności amortyzacyjne. Maty przerostowe z swoimi otworami dla trawy są idealnymi zbieraczami dla kamyczki, inne mały przedmioty i gruntu. Choć na początku pięknie spełniają normy, to wątpliwy jest, że ten poziom został utrzymane jeżeli nie są regularnie sprzątane. Czy jest to ważny? Może w przypadku nawierzchnia gumowa obok piaskownicy nieco mniej: piaskownicy ma szczególnych wymagań do nawierzchnia bezpieczna a większość piasek kończy się bezpośredni obok piaskownicy. Problemy powstanie jedyny, kiedy projektujemy bezpośredni obok piaskownic wysokich urządzeń. W przypadku mat przerostowych problem jest jak najbardziej realny: często są zamontowane na place street workout, gdzie wysokość upadku urządzenia są maksymalne i ryzyko upadku całkiem realne. Maty przerostowe są tanie, posiadają certyfikaty, ale czy pozostaną bezpieczne bez szczególna troska o ich utrzymanie? Czy Państwa jako zarządcy placu zabaw regularnie patrzycie na bezpieczeństwa nawierzchnia na starszych placów zabaw?