KONTAKT 52 32 47 849  |  NAPISZ DO NAS
educarium - place zabaw - bezpieczne nawierzchnie
Bezpieczne nawierzchnie

Nie istnieje jednolity sposób montażu wszystkich produktów gumowych i często należy dostosować go do warunków panujących w miejscu montażu. Poniżej podajemy ogólne informacje dotyczące sposobu montażu. Szczegółowe informacje znajdziesz w instrukcji montażu lub bezpośrednio u nas: nie wahaj się pytać.

1. Zgodność z normami

Podstawowa funkcja nawierzchni bezpiecznej to zapobieganie ciężkim urazom głowy użytkowników. Przy montażu nawierzchni szczególnie ważny jest montaż zgodnie z normą EN 1176. Nawierzchnia musi się znaleźć w całej strefie bezpiecznej dookoła urządzenia oraz być dostosowana do wysokość upadku z urządzenia. Te dane wynikają z dokumentacji technicznej urządzenia zabawowego lub z kontroli obu parametrów na placu zabaw przez specjalistę.

Wielu projektantów projektuje nawierzchnię bezpieczną “na styk”, zapominając np., że krawężniki mają swoje grubości. Później w trakcie realizacji okazuje się , że realia różnią się od projektu i powstają kłopoty z dostępnym miejscem na nawierzchnię. Ta sytuacja stwarza ryzyko dla użytkowników, ponieważ krawężniki będą zamontowane w strefie bezpieczeństwa, dokładnie tam, gdzie mogą być najbardziej niebezpieczne. Radzimy projektować place zabaw z nieco większym zapasem, aby zapobiegać tego rodzaju problemom w trakcie wykonywania.

Krawężniki muszą się bezwzględnie znaleźć poza strefą bezpieczną. Wyjątkiem są tutaj urządzenia z wysokością upadku poniżej 60 cm w przypadku krawężników betonowych i urządzeń z wysokością upadku poniżej 100 cm w przypadku krawężniki gumowych. Czy piaskownica może mieć dookoła płyty betonowe? Tak. Czy siatka wspinaczkowa o wysokości 2 metrów może mieć krawężnik w odległości 1,60m? Nie! Czy tam może być nawierzchnia gumowa z wysokość upadku do 1,5m? Nie!

Każdy projektant, każdy wykonawca i każdy inspektor powinien znać normy bezpieczeństwa na placu zabaw. Zdecydowanie za dużo placów zabaw jest w Polsce w dalszym ciągu wykonywanych niezgodnie z normami. Dlatego radzimy każdemu inwestorowi zlecenie kontroli powykonawczej przez niezależnego eksperta przed odbiorem placu zabaw. Przy koszcie kilku tysięcy złotych daje to najlepszą gwarancję spełnienia norm w momencie odbioru placu zabaw.

2. Podbudowa

Wszystkie typy nawierzchni bezpiecznej przepuszczają wodę. A więc najlepiej, kiedy podbudowa pod nawierzchnią również przepuszcza wodę. To nie oznacza, że nie można układać nawierzchni bezpiecznej na podbudowie, która nie przepuszcza wody, ale należy przewidzieć możliwość odprowadzenia wody z poziomu podbudowy. Techniki mogą być różne, ważne jest, że nawierzchnia nie stoi długoterminowo w wodzie po deszczu, bo to może spowodować w sposób nieodwracalny zniekształcenie nawierzchni. Należy tu zwracać uwagę na sytuację budowy nawierzchni na gruncie gliniastym, gdzie z przepuszczalnością często jest problem. Tu może być konieczne wykonania drenażu przed wykonaniem podbudowy.

Podbudowa z reguły jest wykonywana z trzech warstw: piasek, kruszywo łamane 2-16mm jako warstwa nośna oraz kruszywo łamane 0-4 mm lub 0-8mm jako warstwa wyrównująca. Wielokrotnie wykorzystywaliśmy beton kruszony z odzysku, który sprawdza się jako podbudowa, ale trudno w tym przypadku o certyfikat. Naszym zdaniem piasek lub mieszanka piaskowo-cementowo nie daje wystarczającej stabilność pod nawierzchnią gumową.

Ważny jest odpowiedni poziom zagęszczenia podbudowy. Przy nawierzchni amortyzującej tylko podbudowa wpływa na stabilności. Niestabilna podbudowa może powodować problemy z nierównością szczególnie przy cienkich warstwach nawierzchni.

Ważna w tym przypadku jest kolejność wykonywania prac na placu zabaw. Wielu wykonawców woli najpierw wykonać podbudowę i potem zamontować urządzenia zabawowe. Można tak to robić, ale trzeba się liczyć z tym, że często powstają później problemy z podbudową przy stopach urządzenia, ponieważ tam właśnie podbudowa po montażu została inaczej zagęszczona niż na reszcie placu. W naszej opinii zdecydowanie lepiej jest najpierw zamontować urządzenia, a potem wykonać podbudowę.

Błędy w podbudowie są w miarę proste do naprawy w przypadku montażu płyt gumowych. Przy nawierzchni wylewanej jest to o wiele trudniejsze i z reguły dużo bardziej kosztowne.

Montaż różnych grubości płyt gumowych oraz wykonanie różnych grubości nawierzchni wylewanej jest możliwe, jednak nie należy do prostych zadań prawidłowe wykonanie podbudowy szczególnie przy różnych grubościach płyt. Szukanie oszczędności tym sposobem nie zawsze się opłaca.

montaz

3. Krawężniki

Płyty gumowe potrzebują krawężników aby zapobiec przemieszczeniu się płyt. W przypadku nawierzchni wylewanej sytuacja jest podobna. Jako krawężniki mogą posłużyć inne elementy w projekcie, np. istniejące krawężniki , ściany itp. Przy montażu płyt gumowych na istniejącej powierzchni można zastosować specjalne obrzeża skośne, które się przykleja.

Zalecamy użytkowanie krawężników gumowych przy nawierzchni z płyt gumowych, zarówno ze względów bezpieczeństwa jak i estetycznych. Krawężniki należy montować na ławie betonowej. Krawężniki betonowe można również stosować, ale należy zawsze zwracać uwagę na to, że nie mogą być w strefie bezpieczeństwa urządzenia. Przy nawierzchniach wylewanych można montować górną warstwę EPDM na krawężnikach. Należy wówczas pamiętać o montażu krawężników o 1 cm niżej.

4. Spadek

Nawierzchnia gumowa jest przepuszczalna dla wody, a więc w teorii nie ma potrzeby wykonywać spadek na placu zabaw. Jednak w praktyce i tak większość deszczu spłynie z nawierzchni, a lekki spadek 1-2% może być przydatny dla szybkiego odprowadzenia deszczu. Większy spadek można również zastosować, ale to może spowodować trudności przy montażu większych urządzeń zabawowych. Jeżeli spadek ma być większy od 3% to poszukaj porady u specjalisty już podczas projektowania. W przypadku, gdy podbudowa nie przepuszcza wody, spadek na poziomie 1% drenażu jest konieczny.

5. Montaż na istniejącej nawierzchni

Zarówno płyty gumowe jak i nawierzchnia wylewana może być zamontowana na istniejącej płycie z betonu, z asfaltu lub np. kostki brukowej. Szczególnie pod płytami gumowymi nawierzchnia musi być równa. Przy nawierzchni wylewanej można małe nierówności w miarę łatwo skompensować podczas montażu (należy jednak liczyć się z większymi kosztami materiałów, aby uzyskać zgodność z normami). Nierówną nawierzchnię-podbudowę można w praktyce wyrównać. Ważny jest spadek, bo istniejąca podbudowa z reguły nie przepuszcza wody.

Zaletą płyt jest to, iż wystarczy doklejenie obrzeży dookoła placu zabaw. To szczególnie ułatwi ewentualny demontaż nawierzchni po czasie.

6. Montaż nawierzchni wylewanej

Montaż nawierzchni wylewanej jest zadaniem dla specjalisty.

7. Montaż płyt gumowych

Montaż płyt gumowych jest również praca dla specjalista. Można to robić we własnym zakresie, ale jest wiele szczegółów, gdzie specjalista uzyska decydowanie lepszy efekt. Jeżeli ktoś chce się podjąć to ważne są następujące punkty:

Zdecydowanie łatwiej się montuje, kiedy mamy idealnie proste kąty w krawężnikach i krawężniki zamontowane pod sznurkiem. Brak prostej linii od początku montażu często powoduje rozchodzenie się płyt na dalszej części placu. Z reguły w takim przypadku wykonawca zrzuca winę na płyty, ale jest to wada montażowa. Jeżeli nie mamy równych linii, to najlepiej zacząć od prostej w którymś punkcie na placu.

Płyty można kroić wyrzynarką lub nożem z wkładem wymiennym.

Jeżeli płyty długo leżały na palecie, to należy rozłożyć je co najmniej kilka godzin przed montażem, ponieważ dolne warstwy na palecie mogą mieć większe wymiary od górnych. Należy się również liczyć z zachowaniem płyt pod wpływem temperatury. Zimne płyty są mniejsze od tych cieplejszych, co spowoduję, że między płytami układanymi w ciągu dnia przy wysokiej temperaturze, po chłodnej nocy pojawią się szpary, które mogą się nie spodobać inspektorowi. Płyty układane w warunkach mrozu mogą mieć za mało miejsca pomiędzy krawężnikami kiedy zrobi się ciepło.

W płytach SBR zdarzają się czasem drobne różnice koloru, nawet jeśli są z jednej partii produkcyjnej. Jest to spowodowane przez użytkowanie materiałów pochodzących z recyklingu i nie da się temu zapobiec (nie podlega też reklamacji). Najlepiej sprawdzić płyty przed montażem i ewentualnie mieszać je z różnych palet, tak żeby mieć na całym placu tą samą różnorodność barw. Płyty EPDM są prawie identyczne pod względem koloru, nawet kiedy są z różnych partii, więc tu tego problemu nie ma.

8. Montaż nawierzchni przez firmę Educarium

Możemy wykonać kompleksowo montaż nawierzchni (wraz z wykonaniem podbudowy) na terenie całego kraju. Mamy wyspecjalizowane ekipy w montażu placów zabaw z wieloletnim doświadczeniem. Daje to gwarancję, iż plac zabaw będzie wyglądał doskonale przez wiele lat. Nasi fachowcy, jako specjaliści w budowaniu placów zabaw, doskonale znają normy bezpieczeństwa dot. placów zabaw i kontrolują podczas prac montażowych, zgodność placu zabaw z tymi normami.

Zakres naszej pracy zależy od Państwa potrzeb, możemy przygotować całą dokumentację związaną z budową placu zabaw. Mogą to być wizualizacje, szkice jak również przygotujemy projekt budowlany  Dostarczamy również dokumentację powykonawczą zgodnie z ustaleniami z Państwem.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji i/lub konkretnej oferty to zapraszamy na kontaktu z nami.