KONTAKT 52 32 47 849  |  NAPISZ DO NAS
educarium - place zabaw - bezpieczne nawierzchnie
Bezpieczne nawierzchnie

Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię gumową wylewaną

Podbudowa pod nawierzchnię gumową wylewaną może być wykonana na różne sposoby i podobnie jak w przypadku płyt istnieją różne szkoły, jak najlepiej wykonać podbudowę. Główną rolą podbudowy jest uzyskanie stabilności i nośności pod wierzchnią warstwą oraz odprowadzenie wody po opadach deszczu. Stabilność jest bardzo ważna, ponieważ nie chcemy nierówności w nawierzchni w trakcie użytkowania. Odprowadzenie wody jest niemniej ważne, ponieważ nawierzchnia bezspoinowa jest przepuszczalna dla wody. Jeżeli podbudowa jest nieprzepuszczalna, to nawierzchnia będzie stała w wodzie, co może mieć negatywne konsekwencje.

1. Wykonanie podbudowy z kruszywa

Standardowo wykonujemy podbudowę pod nawierzchnię wylewaną w dwóch warstwach – dolna warstwa nośna oraz górna warstwa wyrównująca. Dolną warstwę wykonujemy z kruszywa 0-16 mm, ale 0-32 mm też zda egzamin. Górna warstwa najlepiej miałka 0-4 lub 0-8 mm. Grubość dolnej warstwy to min. 15 cm. Górna warstwa może być 2-3 cm. W praktyce bardzo dobrze sprawdza się kruszywo pochodzące z recyklingu betonu, ale nie jest akceptowane przez wszystkich inwestorów, ponieważ nie posiada wymaganych dokumentów. Jego zaletami jest: mniejsze obciążenie środowiska naturalnego oraz niski koszt.

Pod podbudową należy wykonać w razie potrzeby warstwę odsączającą. Czy i w jakiej grubość, jest zależne od warunków gruntowych w miejscu montażu. W niektórych lokalizacjach może być konieczne wykonanie drenażu pod podbudowę.

Każdą warstwę wraz z gruntem pod podbudowę należy porządnie zagęścić.

2. Inne warianty podbudowy

Wykonanie podbudowy z betonu jest preferowane przez niektórych wykonawców. Ma to jednak jedną istotną wadę: brak przepuszczalności dla wody. W przypadku wykonania podbudowy z betonu trzeba przewidzieć odprowadzenie wody, co w przypadku nawierzchni wylewanej jest dużo trudniejsze niż w przypadku płyt gumowych (ze względu na dolne kształty płyt, które ułatwiają odpływ wody). Brak odprowadzenia wody może spowodować zniszczenia nawierzchni np. deformację, powstanie pleśnie i grzyby.

3. Nawierzchnia wylewana na istniejącej nawierzchni

Nawierzchnię wylewaną EPDM możemy wykonać na wielu rodzajach nawierzchni istniejących. Może to być beton, asfalt lub kostka brukowa. Niezmiernie ważny jest tutaj równy poziom nawierzchni i odprowadzenie wody.

4. Nawierzchnia wylewana na dachu

Wykonanie nawierzchni na dachu nie stanowi wielkiego problemu. Szczególnym problem może być waga nawierzchni wraz z podbudową. Nawierzchnie tego rodzaju możemy wykonać na podbudowie z betonu keramzytowego.

5. Nawierzchnia wylewana wewnątrz budynku

Technicznie nie ma większego problemu, aby zamontować nawierzchnię wylewaną w środku budynku, np. w centrum handlowym. Największym problemem w praktyce jest utrzymanie nawierzchni po montażu w czystości, a wymogi inwestorów pod tym względem są bardzo różne. Rozwiązaniem na to może być nawierzchnia Visual System, która łączy wszystkie zalety nawierzchni gumowej z doskonałymi warunkami utrzymania higieny oraz niesamowitymi możliwościami tworzenia wizualnie atrakcyjnych nawierzchni dostosowanych do spersonalizowanych potrzeb zamawiającego.

6. Krawężniki

Przy nawierzchni wylewanej niespecjalnie potrzebne są krawężniki, ale są one konieczne do utrzymania podbudowy. Jako obrzeże w praktyce stosuje się krawężniki gumowe i krawężniki betonowe. Jako obrzeże mogą posłużyć inne elementy w projekcie np. ściany.

Krawężniki gumowe możemy używać, jeżeli chcemy wykonanie plac zabaw z łukami zewnętrznymi. W praktyce jako wykonawcy wolimy łuki wykonać z betonu i następnie nadlać na te krawężniki warstwę EPDM, ponieważ daje to ładniejszy efekt. Dla bezpieczeństwa nie ma istotnych różnić pomiędzy krawężnikami betonowymi i gumowymi.

Krawężniki należy montować na ławie betonowej. Trzeba zawsze zwracać uwagę na to, że nie mogą znaleźć się w strefie bezpieczeństwa urządzenia zabawowego. Jeżeli mają być nadlane warstwą EPDM, to trzeba je zamontować o 1 cm niżej od poziomu nawierzchni.

Zaleta krawężników gumowych jest to, że łatwo można z nich wykonać łuki (są elastyczne). Wadą krawężników gumowych jest ich trudniejszy montaż w linii prostej (trudno uzyskać idealną linię prostą). Istnieje alternatywna poprzez zastosowanie krawężników gumowych wzmocnionych prętami stalowymi.

Jeżeli stosujemy krawężniki gumowe, to należy uważać z wymaganiami na zagęszczenie podbudowy. Jeżeli stosujemy takie wymogi jak na autostradzie na placu zabaw (co nie jest wyjątkiem w wymaganiach technicznych przy podbudowach), to przy próbie zagęszczenia może się zdarzyć, że wypchniemy krawężniki gumowe na zewnątrz. To prosta fizyka. Dobry wskaźnik zagęszczenia podbudowy na placach zabaw to Is = 0,98. Wszystkie wymaganie powyżej tego poziomu nie mają sensu. Nie będziemy przecież tirami jeździć po placu zabaw.

7. Spadek w terenie

Nawierzchnia gumowa jest przepuszczalna dla woda, a więc w teorii nie ma potrzeby wykonywać spadku na placu zabaw. Jednak w praktyce i tak większość deszczu spłynie z nawierzchni, a lekki spadek 1-2% może być przydatny dla szybszego odprowadzenia deszczu. Można również zastosować większy spadek, ale może to spowodować trudności przy montażu większych urządzeń zabawowych. Jeżeli spadek ma być większy niż 3% to poszukaj porady u specjalisty już podczas projektowania. W przypadku, gdy podbudowa nie przepuszcza wody, spadek na poziomie 2% drenażu jest konieczny.

8. Różne grubości nawierzchni na jednym placu

Jeżeli mamy na placu zabaw urządzenia zabawowe z różnorodnymi wysokościami upadku, to możemy zaprojektować różne grubości nawierzchni wylewanej na jednym placu. Pozwoli nam to uzyskać znaczne oszczędności, szczególnie na większym placu zabaw. Musimy w takim przypadku wykonać podbudowę w różnych grubościach, dopasowanych do wymaganej grubości nawierzchni.

9. Montaż nawierzchni

Montaż nawierzchni wylewanej EPDM jest pracą dla specjalisty. Doświadczony fachowiec  będzie w stanie wykonać wzory w górnej warstwie nawierzchni według projektu i wizji projektanta. Ponieważ nie każdy specjalista jest artystą, to dla ułatwienia stworzyliśmy cały zestaw gotowych wzorów, które można montować w nawierzchni wylewanej w warstwie EPDM. Ułatwia to zarówno projektowanie jak i wykonanie ciekawie wyglądających placów zabaw. Zdecydowanie zmniejszy to ryzyko wykonania nieudanych wzorów w nawierzchni bezpiecznej.

10. Montaż górki

Z granulatem gumowym możemy tworzyć różne kształty na placu zabaw, np. górki. Takie górki mamy również jako gotowe produkty, które możemy integrować w projekcie.

11. Montaż nawierzchni przez firmę Educarium

Możemy wykonać kompleksowo montaż nawierzchni bezpiecznej (wraz z wykonaniem podbudowy) na terenie całego kraju. Mamy wyspecjalizowane ekipy w montażu placów zabaw z wieloletnim doświadczeniem. Daje to gwarancję, iż plac zabaw będzie wyglądał doskonale przez wiele lat. Nasi fachowcy, jako specjaliści w budowaniu placów zabaw, doskonale znają normy bezpieczeństwa dot. placów zabaw i kontrolują podczas prac montażowych, zgodność placu zabaw z tymi normami.

Zakres naszej pracy zależy od Państwa potrzeb, możemy przygotować całą dokumentację związaną z budową placu zabaw. Mogą to być wizualizacje, szkice jak również przygotujemy projekt budowlany  Dostarczamy również dokumentację powykonawczą zgodnie z ustaleniami z Państwem.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji i/lub konkretnej oferty to zapraszamy na kontakt z nami.