Bezpieczna nawierzchnia

Nie ma jednolity sposób montażu wszystkich produktów gumowych i często należy dopasować dokładne sposób montażu do warunki panujące w miejscu montażu. Damy tu ogólną informację dotyczące sposobu montażu. Szczegółowa informacja znajdujesz w instrukcji montażu lub bezpośredni od nas: nie wahaj się pytać.

1. Zgodność z normami

Podstawowa funkcja nawierzchni bezpiecznej to zapobieganie ciężkich urazów głowy u użytkowników. Przy montażu nawierzchni szczególnie ważne jest montaż zgodnie z normą EN 1176. Nawierzchni musi się znaleźć w całej strefy bezpieczny dookoła urządzenia oraz być dostosowany do wysokość upadku z urządzenia. Te dane wynikają z dokumentacji technicznej urządzenie zabawowe lub z kontroli obie parametry na placu zabaw przez specjalista.

Wiele projektanci projektują nawierzchni bezpiecznej "na szczyk", nawet zapominając, że krawężniki mają swoje grubości. Potem sytuacji na żywo okazuje się nie być idealnie zgodnie z projektem i powstaną kłopoty dostępną miejsca na nawierzchni. I akurat to stwarza ryzyko dla użytkowników, bo krawężniki będą zamontowane w strefie bezpieczeństwa, dokładnie tam, gdzie mogą być najbardziej niebezpieczny. Radzimy projektować place zabaw z nieco większym luzem, aby taki problemy zapobiec w trakcie wykonania. Nie każdy szuka najbezpieczniejszy kompromis.

Krawężniki muszą się bezwzględnie znaleźć poza strefą bezpieczną. Wyjątki są tu urządzenia z wysokości upadku poniżej 60 cm w przypadku krawężniki betonowe i urządzenia z wysokością upadku poniżej 100 cm w przypadku krawężniki gumowych. Czy piaskownica może mieć dookoła płyty betonowe? Tak. Czy siatka wspinaczkowa o wysokości 2 metrów może mieć krawężnik w odległości 1,60m? Nie! Czy tam może być nawierzchnia gumowa z wysokość upadku do 1,5m? Nie!

Każdy projektant, każdy wykonawca i każdy inspektor powinien znać normy bezpieczeństwa na placu zabaw. Decydowanie za dużo place zabaw są w Polsce w dalszym ciągu wykonane niezgodnie z normami. Dlatego radzimy każdy inwestor zlecenia kontrola powykonawcza przez niezależnego eksperta przed odbiorem placu zabaw. Przy koszt kilka tysięcy złotych daje to najlepszą gwarancję spełnienie norm w momencie odbioru placu zabaw.

2. Podbudowa

Wszystkie typy nawierzchni bezpiecznej przepuszczają wody. A więc najlepiej, kiedy podbudowa pod nawierzchni również przepuszcza wodę. To nie oznacza, że nie można układać nawierzchnia bezpieczna na podbudową, który nie przepuszcza wodę, ale należy przewidzieć możliwość odprowadzenia wody z poziomy podbudowy. Techniki mogą być różne, ważne jest, że nawierzchnia nie stoi długoterminowo w wodzie po deszczu, bo to może spowodować w sposób nieodwracalny zniekształcenia nawierzchni. Należy tu wracać uwagi na sytuacji budowy nawierzchni na grunt gliniasty, gdzie z przepuszczalnością często jest problem. Tu może być konieczne wykonania drenaż przez wykonaniem podbudowy.

Podbudowy z reguły jest zrobione z trzech warstw: piasek, kruszywa łamana 2-16mm jako warstwa nośna oraz kruszywa łamana 0-4 mm lub 0-8mm jako warstwa wyrównująca. Wykorzystaliśmy wielokrotnie beton kruszony z odzysku, który działa doskonale jako podbudowy, ale trudno jest z certyfikatami na beton z odzysku. Naszym zdaniem piasek lub mieszanka piaskowo-cementowo nie daje wystarczający stabilność pod nawierzchni gumowej.

Ważny jest odpowiedni poziom zagęszczenia podbudowy. Inaczej niż przy kostki brukowe, to nie kostki wspólnie z podbudową daje stabilności całej nawierzchni. Przy nawierzchni amortyzującej tylko podbudowy daje tej stabilności. Niestabilna podbudowa może spowodować problemy z nierównością szczególnie przy cienkich warstw nawierzchni.

Należy pod tym względem też patrzyć na kolejność wykonania prac na placu zabaw. Wiele wykonawców woli najpierw wykonać podbudowy i potem zamontować urządzeń zabawowych. Można tak robić, tylko często powstają potem problemy z podbudowy przy stóp urządzenia, ponieważ tam podbudowa pod montażu zostało inaczej zagęszczona niż na reszta placu. Wolimy decydowanie najpierw montować urządzenia i potem wykonać podbudowy. 

Błędy w podbudowie są w miarę prosto do naprawy w przypadku montażu płyt gumowych. Przy nawierzchnia wylewana jest to o wiele trudniej i z reguły dużo bardziej kosztowny.

Montaż różnych grubości płyt gumowych oraz wykonanie różnych grubości nawierzchni wylewanej jest możliwy, tylko trudno jest dobrze wykonać podbudowa szczególnie przy różnych grubości płyt. Szukanie oszczędności tym sposobem nie zawsze się opłaca.

3. Krawężników

Płyty gumowe potrzebują krawężników aby unieruchomić płyt. Dla nawierzchni wylewanej sytuacji jest nieco bardziej elastycznej, ale i tu praktycznie zawsze zastosuje się krawężników. Jako krawężnik mogą służyć inne elementy w projekcie, np krawężników, ściany itp. Przy montażu płyt gumowych na istniejących powierzchni można zastosować specjalne obrzeże skośne, które się klei do podbudowy.

Zalecamy użytkowanie krawężników gumowych przy nawierzchni z płyt gumowych, zarówno ze względów bezpieczeństwa jak i estetycznych. Krawężników należy montować na ławie betonowe. Krawężników betonowych można również używać, tylko należy zawsze wracać uwagi na to, że krawężników nie mogą być w strefie bezpieczeństwa urządzenia. Przy nawierzchnia wylewana można montować górna warstwa EPDM na krawężniki. Potrzebny jest wtedy montaż krawężniki o 1 cm niżej.

4. Spadek

Nawierzchnia gumowa jest przepuszczalna na woda, a więc w teorii nie ma potrzeby wykonać spadek na placu zabaw. Jednak w praktyce i tak większość deszczu płynie z nawierzchni a lekki spadek 1-2% może być przydatny dla szybkiego odprowadzenia deszczu. Większy spadek może też być, ale to może spowodować trudności przy montażu większych urządzeń zabawowych. Jeżeli spadek ma być większy od 3% to szukaj porady u specjalista już podczas projektowaniu. W przypadku, gdy podbudowa nie przepuszcza wody, spadek na poziomie 1% drenażu jest konieczny.

5. Montaż na istniejącej nawierzchni

Zarówno płyt gumowych jak i nawierzchni wylewany możemy zamontować na istniejącej płycie z betonu, z asfaltu lub np. kostki brukowe. Szczególnie pod płyt gumowych nawierzchnia musi być równy. Z nawierzchnią wylewaną można małe nierówności w miarę łatwo skompensować podczas montażu nawierzchni (należy jednak liczyć większe koszty materiały aby uzyskać zgodność z normami). Nierówna nawierzchnia-podbudowa można w praktyce wyrównać. Ważne jest spadek, bo istniejące podbudowy z reguły nie przepuszczają wodę.

Zalety płyt jest, iż wystarczy doklejenie obrzeże dookoła placu zabaw. Tu szczególnie ułatwi ewentualny demontaż nawierzchni po czasie.

6. Montaż nawierzchni wylewanej

Montaż nawierzchni wylewanej jest praca dla specjalista.

7. Montaż płyt gumowych

Montaż płyt gumowych jest również praca dla specjalista. Można to robić we własnym zakresie, ale jest wiele szczegółów, gdzie specjalista uzyska decydowanie lepszy efekt. Jeżeli ktoś chce się podjąć to ważne są następujące punkty:

Decydowanie łatwiej się montuje, kiedy mamy idealne proste kąty w krawężnikach i krawężniki zamontowane pod sznurkiem. Brak prostej linii od początku montażu często spowoduje rozchodzenia się płyt na dalszy część placu. Z reguły w takim przypadku wykonawca obwinia płyt, ale jest to z reguły wada montażowa. Jeżeli nie mamy prostych lin na placu, to najlepiej zacząć od prostej linii gdzieś na placu i zacząć układać od tego punktu.

Płyty można kroić wyrzynarką lub nożem z wkładem wymiennym.

Jeżeli płyty długo leżały na palecie, to należy rozkładać płyt co najmniej kilka godzin przed montażem, ponieważ dolne płyty na palecie mogą mieć większe wymiary od górne. Należy się również liczyć z zachowaniem płyt pod wpływem temperatury. Zimne płyty są mniejsze od ciepłe, co spowoduję, że płyty układane w ciągu dnia przy wysokiej temperaturze pokazują po chłodnym nocy szpary pomiędzy płytami, które mogą się inspektorowi nie podobać. Płyty układane w warunkach mrozu mogą mieć za mało miejsca pomiędzy krawężnikami kiedy robi się ciepło.

Z płytami SBR zdarzają się czasem drobne różnicy koloru pomiędzy płytami, nawet jeśli są z jednej partii produkcji. Jest to spowodowane przez użytkowanie materiały pochodzące z recyklingu i nie da się tego zapobiec (nie podlega tez reklamacji). Najlepiej sprawdzić płyty przed montażu i ewentualnie mieszać płyty z różnych palet, żeby mieć na cały plac ten sam różnorodność kolorów. Płyty EPDM są prawie identycznie pod względem koloru, nawet kiedy są z różnych partii, więc tu ten problem nie ma.

8. Montaż nawierzchni przez firmę Educarium

Możemy wykonać kompleksowo montaż nawierzchni (wraz z wykonaniem podbudowy) na terenie całego kraju. Mamy wyspecjalizowane ekipy w montażu placów zabaw z wieloletnim doświadczeniem. Daje to gwarancję, iż plac zabaw będzie wyglądał doskonale przez wiele lat. Nasi fachowcy, jako specjaliści w budowaniu placów zabaw, doskonale znają normy bezpieczeństwa dot. placów zabaw i kontrolują podczas prac montażowych, zgodność placu zabaw z tymi normami.

Zakres naszej pracy zależy od Panstwa potrzeb, możemy przygotować całą dokumentację związaną z budową placu zabaw. Mogą to być wizualizacje, szkice jak również przygotujemy projekt budowlany  Dostarczamy również dokumentację powykonawczą zgodnie z ustaleniami z Państwem.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji i/lub konkretnej oferty to zapraszamy na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..